new courses

All trainings list                    Cancellation Policy (PDF)

Date Name Place Price Methodics Participants Language

Certifikácia odborníkov na projektové riadenie

Medzi najznámejšie metodiky pre riadenie projektov patria metodiky PMI® a PRINCE2®.
Štandardom pre overenie spôsobilosti odborníka na projektové riadenie je IPMA®.

Spoločnosť 2BCognitus® je oprávnená vykonávať prípravne workshopy pre uvedené metodiky a štandard.
Prípravné workshopy sú zamerané na zvládnutie uvedených metodík a štandardu a na prípravu kandidátov na úspešnú certifikačnú skúšku. 

Na základe dlhoročných skúseností s postupným rozvojom spôsobilostí odborníkov na projektové riadenie doporučujeme kombináciu praxe a vzdelávania. V prípade záujmu pripravíme pre každého kandidáta návrh osobného plánu rozvoja.

Pre manažment súkromných podnikov poskytujeme navyše systém aktivít AMOS2 pre uskutočnenie prínosov z uskutočnených vzdelávacích aktivít.

PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
IPMA® is a Registered Trade Mark of IPMA in Switzerland and other countries.
PRINCE2® is a registered trade mark of the AXELOS Limited.

References

Newsletter

Latest Newsletter

  • Newsletter 2019

    2019 - Spoločnosť 2BCognitus pripravila pre svojich zákazníkov zoznam aktuálnych kurzov LINK  kontakt Daniela Hadačová This email address is being protected...

    Read More ...