new courses

All trainings list                    Cancellation Policy (PDF)

Date Name Place Price Methodics Participants Language

GDPR, Všeobecné vyhlásenie

GDPR - kompletné informácie

 Všeobecné informácie

Prezeraním interenetovej stránky 2BCognitus súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti 2BCognitus. Prezeranie tejto stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. 2BCognitus zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

2BCognitus si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky osobné údaje získava 2BCognitus od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel za ktorým ich získala (registrácia, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve 2BCognitus alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou 2BCognitus.

Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďlaších informácii je možné iba s písomným súhlasom 2BCognitus.

 

References

Newsletter

Latest Newsletter

  • Newsletter 2019

    2019 - Spoločnosť 2BCognitus pripravila pre svojich zákazníkov zoznam aktuálnych kurzov LINK  kontakt Daniela Hadačová This email address is being protected...

    Read More ...