new courses

All trainings list                    Cancellation Policy (PDF)

Date Name Place Price Methodics Participants Language

Slovenský výkladový slovník projektového riadenia 5. verzia SK-EN

Tento slovník nie je iba pre profesionálnych projektových manažérov, ale pre všetkých ľudí dotknutých projektami, prekračujúcimi hranice nielen jednotlivých organizácií a odvetví, ale aj regiónov a štátov. Títo ľudia sa potrebujú zhodnúť na jednotnom odbornom jazyku. 
Výhodou tohto slovníka oproti iným slovníkom je nielen to, že je rozsiahlejší (663 pojmov) – ale okrem prekladov pojmov z rôznych prameňov obsahuje aj výklad jednotlivých pojmov. Najväčšou výhodou je, že jednotlivé pojmy vo výkladovej časti sú prepojené hypertextovým odkazmi, čo čitateľovi elektronickej verzie podstatne uľahčí vyhľadávanie výkladov k vzájomne súvisiacim pojmom projektového riadenia.
Autori: Igor Trávnik, Rudolf Christopher Takáč   Na stiahnutie Slovnik 5.1 PDF (3MB)

 

References

Newsletter

Latest Newsletter

  • Newsletter 2019

    2019 - Spoločnosť 2BCognitus pripravila pre svojich zákazníkov zoznam aktuálnych kurzov LINK  kontakt Daniela Hadačová This email address is being protected...

    Read More ...